MailGun Integration Help

Hi, I am wanting to integrate a mail validation tool into Webflow forms (such as MailGun) to ensure that potential customers don’t put in fake or mis-spelled email accounts.

Is there a trick to doing this?

Thanks for your help!

Wow… MailGun is considerably lower priced then SendGrid.

How long have you use them ? Are they reliable ?

SendGrid:
40,000 emails for $9.95 a month
100,000 emails for $79.95 a month

MailGun:
10,000 emails for $0.00 a month
500,000 emails for $5.00 a month

https://www.mailgun.com/pricing@webflow @waldo @PixelGeek I know this is more of a disquis question…
but why does the sendgrid link (above)

 • display a sniplet from the website
 • and the mailgun link does not ?
 • just curious…

Also… @everyone… view the source of the mailgun website… looks like hulk - kinda cool.

 <!--
                     MDMN88N
                    ODMMDNDNMNN
                    M8DMNNMMMNNN
                    M7DMID8ZOMNMN
                  N8??NODIN7MNIZ?N
               Z~==?I7$O78D7NDZ8M8NM
          O~+II77?7??8D8OOO8DD8D8N$MOI$=N
         :~8D$~~?7Z$7DZZ8DDDNN888N8N88I~$$+~+N
        M~DD8ZZ8Z$77I$ODNNNNNNN8D8MNN8++?$I?7D8OO+
       7=NDO88Z7?++?78$7NNDDD88NNDDNDO$8ND8O77Z7??+
       M+DDOZZ$I+??IZ7?Z8$8$7I8NNDN8D7D$IZ8NDD8$I????
       Z+N8ZZZIII7$77$ZIOD8$8Z$7777D8DDDOII?IZ$I?I??I
      ?I+NDZZ77$$ZZOZIIZ88OZ8$II??I?NOI++++++?$$777I7?
     M==$?NDOZZO888O77$ODOO8Z$$7I???787?++++?==?8Z$7777
     I~NN7ONDDDDOOOZZO8DDOO8O$$77I??$O7I??????+INNOO$ZI
     +NNN88DNNNNN7NDNNND888OZZ$$7I??IO77IIIIIIIINNDIODI?
     +?NIN8DOOOO87NNNMMNND8OOZZ$$77II8O7777777$$7MMNDI?+IZ
    ?8Z$$NNDOZ$+DOI+$MMND88OZ$$$$$$$ONZ777777$Z$NNO$O?I+I8?M8  ZDDM MN
    D8O7?IDNN=+NNO$O$DMMNND8OOOOOOO88NNZ$$$$ZZO8DMN8$I$OO$NOII?INZO$N8N7II
    ~~ND8Z$O?8DNDMDO8MMMNMNDDDD8888D8DND888DD8DNNNNN8O$O8DN8OZZNDOMDNMNNZ7$
   I7+88ODO?DNM78N?NNONMMNDDDD8OZZZO8OZZZOZ$8ON7N8MDNNMNNNMND8DDDZ8MMZ7DMDD+
   ?ND$?D$8+OMMNZNO?8DO?MMMMNDNNDDO$OOZ$8ND88DM  O8NNNMNN8NNND88NNMNNNZ$$O8O
   ?NZNN$DD?NZZZDD7$NOI$7NNMMNND8OZONOZZ8DNN    ODMNNNOO8OO8ONNNNI$ZNDD?=
   +NNNNDNNOND8N8888Z77O7$OMMNNNNND8NDDDDNO8     8MDMNN8DONMMNMNOD$OODDO
   IDDDNDNNNDM8OZ8DOOZD7Z7NMMMNDOO$N88DNNNDIN     MMMMNDDDDDNNN8$ZONN7~
   N8NNDNDNNMNOODNZDND88DMMMMND8O$D8O8DMNMMD?I?N    MNNMMMMMMNMNNO8ZON
    M8MNNDNDDDNNMZON$ON8MMMMNDNDNNMN888MMMZ8$7+?????   8O88D8OMDNDD8$
     8NMNNNNNNNDDNN8N8$MMMMMMNMMNMMMMMMM8MDD8Z7?++???
      M8DNNNDMMMMMNNNNMNMMMMMMMMNNMMMNMDMMMMND8Z7?????
         =8MMMNN8ZO$DNMMMMMMMNNMMMMDDDNMMMMMNDO7?+??
        =IMMMNN8$7I77ONMMMNNNNMMMNNNDZ$7$$Z8NNNDZ7I???
        O8DNMNNDZ7III78NMMMMMMMMMMMMMMD8Z7II7$O88D8OZI?I7
       D?NNMMNDO$7II7ZNNMNMMMMMMNNNMMMMMN8$77I7$$ZZO8O8N??
       OONNNMNDZ7IIII$8DNMMMMMMMDMMMMMMMMNDOZ$7III7$88DII7N
       +DNNMMN8$777ZDNDDNM    MNMMMMMMMMMMMN888DZOOO7+I
       7NNNMND8Z$$8NNDDNM        NMMMMMDMMMDDOZD$??D
       IONNNMND8OODNN8DNM         :DMMNMMMMDNM8NDZI
       ~NMMNNDOZOOND88NM         ~INMNMMMMMMMMNNMZMO
      D?$8MMMN88ZZ8N88D8          Z8MDMMNMMMNMMOZ?7?
    OIII=NMMMMOO88$$NDD8           ONZMMMMMNNNNMZZ7
   ~8N788MMNMNDNZIZODN$M           MMM8DNNDNNDNNDO
   :8OMNNMMNMMMNMMM$DNND            +MDMMMDDDDDMD
   $DMNMMMMMN8O$$8M8M8             NMNMMMDDNO
   M$MDMMMMNMMNNN8MMNN             7NZD8NNNDN
   MM8MMMMMDMNNNN8DN7             OMNNDNDZZO?+
   N8M8MMMMI8DN8Z8$             ZNNDNNN8$$?++?M
   OMMNMNNNN7NNDOZO             NNNDDNNNOI$$?I7OZM
   DOMMMNN8NNNND8DM              DMNNNNNNOIZD$7OO$II8
   ?MNMM8ON8DNDI                 MDNNN8$$8OD7DIMD
  ~NNMMMNNDNO7M                   $NND8$IIID$7I
  =NMNN8Z7ZZ                     8NNNNNNDO?I$
  +8NN8DO$I?                       N DNNDNM
  =$NNN8DII++I
 ?NNNNNONO7?=7
 DDND8NODZI7Z+I7
8DN8ON8ZND$NZI?7
NDNOND$ON87DNN?I
  NNMNNMZ8MN$I7
     N  N
-->

Discourse forum (that’s the correct name) only creates a “onebox” (that’s the correct term) only when the linked website has the required open graph tags. Also, there are additional rules, like the link has to be on it’s own line, without anything (including spaces) before it.

Sendgrid has open graph tags here in their source code: